Úhrady za služby

Úhrada za poskytnuté služby a pobyt platná od 1. 1. 2018:
 • ubytování ve výši 195 Kč a 185 Kč denně podle počtu lůžek na pokoji
 • stravování ve výši 139 Kč denně

Výše úhrady za ubytování a stravu stanovená na jeden kalendářní den je 324 Kč až 334 Kč podle počtu lůžek na pokoji.
 
Výše úhrady za ubytování a stravu stanovená dle počtu dnů v měsíci.

Dvoulůžkový pokoj

 • Strava 139 Kč
 • Bydlení 195 Kč
   
1 den 28 dní 30 dní 31 dní
334 Kč 9 352 Kč 10 020 Kč 10 354 Kč

 

Třílůžkový pokoj

 • Strava 139 Kč
 • Bydlení 185 Kč
1 den 28 dní 30 dní 31 dní
324 Kč 9 072 Kč 9 720 Kč 10 044 Kč

 

Čtyřlůžkový pokoj

 • Strava 139 Kč
 • Bydlení 185 Kč
1 den 28 dní 30 dní 31 dní
324 Kč 9 072 Kč 9 720 Kč 10 044 Kč

 

Pětilůžkový pokoj

 • Strava 139 Kč
 • Bydlení 185 Kč
1 den 28 dní 30 dní 31 dní
324 Kč 9 072 Kč 9 720 Kč 10 044 Kč


V souladu s ustanovením §73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách musí uživateli po úhradě za ubytování a stravování zůstat minimálně 15% z jeho příjmů.
 
Je důležité zdůraznit, že za poskytovanou sociální službu dále náleží ze zákona poskytovateli příspěvek na péči v aktuální přiznané výši uživateli a to ode dne, kdy vznikl uživateli nárok na jeho výplatu a byly mu poskytovány sociální služby poskytovatelem.