Domov pro seniory Kociánka
Domov pro seniory Kociánka
Domov pro seniory Kociánka

Aktuality Kociánka

Rekonstrukce příjezdové cesty
10. 11. 2017
Vzhledem k probíhajícím stavebním pracím bude uzavřen hlavní vjezd pro motorová vozidla bez vyjímky do Domova pro seniory Kociánka od 14. 11. 2017 do 15. 12.2017.
Vjezd pouze zadní branou z ulice Trtílkova.
Vchod pro pěší bude možný od 4:30 hod. do 21:00 hod. hlavním vchodem.
 
Objízdná  trasa pro vjezd do Domova pro seniory Kociánka dle dopravního značení zadní branou ulicí Křižíkovou, Divišovou a Trtílkovou.
 
Celý článek
Všechny aktuality

Aktuality Štefánikova

Všechny aktuality

Akce Štefánikova

Všechny události

Domov pro seniory Kociánka

Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace se sídlem v Brně, Kociánka 1/8 ( dále jen DS Kociánka ) se při své činnosti řídí obecně platnými zákonnými normami a předpisy, zejména pak zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále Zřizovací listinou schválenou zřizovatelem - Statutárním městem Brnem.

Statutární město Brno finančně podporuje příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Kociánka a je jejím zřizovatelem.
 
Více zde
Domov pro seniory
Jak požádat o přijetí:
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Jak požádat o přijetí:
Domov se zvláštním režimem