Domov pro seniory Kociánka
Domov pro seniory Kociánka
Domov pro seniory Kociánka

Aktuality Kociánka

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2017
04. 10. 2017
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, KTERÝ SE KONÁ VE STŘEDU 4.10.2017 OD 9 DO 16 HODIN V DOMOVĚ PRO SENIORY KOCIÁNKA
Celý článek
Všechny aktuality

Aktuality Štefánikova

Všechny aktuality

Akce Štefánikova

Všechny události

Domov pro seniory Kociánka

Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace se sídlem v Brně, Kociánka 1/8 ( dále jen DS Kociánka ) se při své činnosti řídí obecně platnými zákonnými normami a předpisy, zejména pak zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále Zřizovací listinou schválenou zřizovatelem - Statutárním městem Brnem.

Statutární město Brno finančně podporuje příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Kociánka a je jejím zřizovatelem.
 
Více zde
Domov pro seniory
Jak požádat o přijetí:
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Jak požádat o přijetí:
Domov se zvláštním režimem